»»  ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  |

 

 

 

Εκπαιδευτικοί Φορείς

Γιατί να συμμετέχω ως Εκπαιδευτικός Φορέας;

Πώς μπορώ να συμμετέχω ως Εκπαιδευτικός Φορέας;

Ως σχολείο/σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης, προσφέρεται στους μαθητές/φοιτητές σας η δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη στον επιχειρηματικό προσανατολισμό τους μέσω μιας παιδαγωγικής προσέγγισης. Το έργο:

εστιάζει στους νέους 16 έως 25 ετών ως κύριους οφελούμενους

 

 

προσανατολίζεται στα δυνατά σημεία τους

 

 

υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και έμπειρους ανθρώπους της αγοράς

 

 

χρησιμοποιεί ως βάση επιτυχημένες πρακτικές από τη Γερμανία.

 

 

 

 

Οι εταίροι του έργου στην Ελλάδα βρίσκονται στη διάθεσή σας για πληροφορίες και διευκρινίσεις, που αφορούν την υλοποίηση του έργου και τον τρόπο  συμμετοχής σας.

 

Στο πλαίσιο του έργου Enterprise+ προσφέρονται  πολλαπλές επιλογές συμμετοχής:

Παροτρύνετε τους Μαθητές/Σπουδαστές/Φοιτητές σας να συμμετέχουν στην «Ανάλυση Επιχειρηματικών Ικανοτήτων » ή/και στο «Ιδρυτικό Εργαστήριο».

 

 

Προτείνετε σε αρμόδια άτομα από το προσωπικό σας να εκπαιδευτούν ως Πολλαπλασιαστές και Ανιχνευτές Ταλέντων (Talent Scouts) στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που θα οργανωθεί σχετικά.

 

 

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί στη συνέχεια να στηρίξει ενεργά την εφαρμογή της «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Ικανοτήτων» και το «Ιδρυτικό Εργαστήριο».

 

 

Μπορείτε να συμμετέχετε στη ενημερωτική ημερίδα και στο εργαστήριο εμπειρογνωμόνων, για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου και να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα  του.

 

 

 

enterprise+  |  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

enterprise+  |  ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΟΣ TALENT SCOUT

enterprise+ Project | Greece
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ErasmusLogo

enterprise+ Greece
ban01
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
CENTRAL WEBSITE enterprise+ [Deutsch | English]