»»  ΣΤΟΧΕΥΣΗ  |

 

 

 

Στόχοι του έργου Enterprise+

Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη με ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

 

 

 

Ο στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων, μέσω επέκτασης των δυνατοτήτων απασχόλησης. Αυτό γίνεται με την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να σκέφτονται και να δρουν επιχειρηματικά ως (συν)ιδρυτές  επιχειρήσεων.

Το έργο απευθύνεται σε νέους μεταξύ 16 και 25 ετών. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται συνεργασία με σχολεία, επαγγελματικές σχολές, πανεπιστήμια και γραφεία ευρέσεως εργασίας στις πέντε χώρες εταίρους του έργου. Οι νέοι που θα  συμμετέχουν στο Enterprise + θα έχουν την ενεργό υποστήριξη στελεχών εταιρειών (Μάνατζερ) με μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία. .

 

Οι Μάνατζερ αυτοί είναι άνω των 55 ετών, εν μέρει εξακολουθούν να εργάζονται ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Με τις επαγγελματικές γνώσεις τους και την εμπειρία τους, θα βοηθούν τους νέους να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δυνατότητές τους.

Με βάση την εμπειρία, που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικές ενότητες κατάρτισης σε κάθε χώρα των εταίρων του έργου

 

 

 

 

 

 

enterprise+ Project | Greece
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ErasmusLogo

enterprise+ Greece
ban01
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
CENTRAL WEBSITE enterprise+ [Deutsch | English]