»»  ΚΙΝΗΤΡΟ  |

 

 

 

Κίνητρο του έργου Enterprise+

Η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας απαιτεί στοχευμένη αξιοποίηση δεξιοτήτων

 

 

 

Το βασικό κίνητρο για το  σχεδιασμό του έργου «Enterprise+:  Innovative Potential Meets Experience» εντοπίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, τα χαμηλά ποσοστά επιχειρηματικότητας νέων και τη μετανάστευση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ένα σημαντικό μέτρο για τη μείωση της ανεργίας των νέων είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, που μπορεί να επιτευχθεί κατά κύριο λόγο μέσα από την εμπέδωση του πλαισίου των απαιτήσεων  της σύγχρονης οικονομικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας.

 

Επιπλέον, φαίνεται ότι η επιχειρηματική δραστηριοποίηση μετατοπίζεται και στην ηλικιακή ομάδα 50+. Επομένως, η ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στις νεανικές ομάδες αποτελεί πρόκληση και πεδίο με μεγάλο δυναμικό αξιοποίησης. Δεδομένου ότι τα ποσοστά μετανάστευσης έχουν αυξηθεί σημαντικά στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, η στόχευση θα είναι επίσης στη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών κατάρτισης για τους νέους, καθώς και στην ανάδειξη επιλογών για την απασχόληση τους, ώστε να μπορούν να παραμένουν για εργασία στη χώρα τους.

 

 

 

enterprise+ Project | Greece
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ErasmusLogo

enterprise+ Greece
ban01
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
CENTRAL WEBSITE enterprise+ [Deutsch | English]